Wat te doen als iemand sterft?

1


Je kunt nog zo voorbereid zijn, een sterfgeval komt toch nog altijd onverwacht. Maar wat moet je doen in die eerste toch al zo emotionele dagen? Wat moet er allemaal onmiddellijk worden geregeld en wat kan wachten?

Arts
Het is belangrijk dat het overlijden zo snel mogelijk wordt bevestigd door een arts. In het ziekenhuis zal dat door de dienstdoende arts gebeuren, in de meeste andere gevallen is het de huisarts die de dood vaststelt en een officiële verklaring van overlijden maakt. In afwachting van de komst van de arts, kunt u alvast de naaste familie van de overledene op de hoogte stellen. Ga na of de overledene een donorcodicil heeft en laat dit de arts weten.

Verzekering
Het is ook goed om zo snel mogelijk te bekijken of er een uitvaartverzekering is en welke voorwaarden en wensen omtrent de uitvaart zijn vastgelegd. De verzekering hoeft niet onmiddellijk op de hoogte te worden gebracht, maar het is wel prettig om te weten of er een verzekering is en of er misschien ook al afspraken zijn gemaakt met een uitvaartverzorger. In dat geval hoeven nabestaanden minder keuzes te maken ten aanzien van de uitvaart. Als er twijfel bestaat of de overledene begraven of gecremeerd wil worden, kunt u beter kiezen voor begraven. Als u dan later in de papieren terugvindt dat de overledene toch gecremeerd wilde worden, kan dat (na een procedure) alsnog.

Uitvaartverzorger
Laat een uitvaartverzorger komen. Hij of zij helpt de nabestaanden met de verzorging en koeling van het lichaam, het opbaren en afscheid nemen, de organisatie van de uitvaart, het opstellen van de rouwadvertentie, het maken van de rouwkaart etc. Vergeet niet de eventuele werkgever van de overledene op de hoogte te stellen.

Gemeente
Ga met de verklaring van overlijden die u van de huisarts heeft gekregen naar de burgerlijke stand van de gemeente waar het sterfgeval heeft plaatsgevonden. De gemeente geeft een akte van overlijden af en meldt het overlijden bij overheidinstanties. In veel gevallen regelt de uitvaartverzorging dit traject
voor u.

Notaris
Ga na of de overledene een codicil (een handgeschreven wilsbeschikking) of een testament heeft. Testamenten worden centraal geregistreerd bij het Centraal Testamentenregister. Met de akte van overlijden van de gemeente kunt u opvragen of de overledene een testament heeft. Het testament zelf is alleen in te zien bij de notaris. Daar kunt u ook terecht voor een verklaring van erfrecht, waarin wordt aangegeven wie de erfgenamen van de overledene zijn. Deze verklaring is meestal vereist om over de bankrekening van de overledene te beschikken, bijvoorbeeld om de kosten van de uitvaart te kunnen betalen. Ook heeft u deze verklaring later waarschijnlijk nog nodig bij de afwikkeling van andere financiële zaken.

Na de uitvaart
Niet alles hoeft in de periode tussen het overlijden en de uitvaart te worden geregeld. Heel veel zaken, zoals de afhandeling van verzekeringen, pensioenen, bankzaken, beleggingen en leningen, kunnen wachten tot er meer tijd en rust is om ze goed te regelen. Wacht ook met gesprekken en discussies over de erfenis en de verdeling van de inboedel tot de hevigste emoties zijn gekalmeerd. Dat komt de sfeer in de familie meestal alleen maar ten goede. Niet vergeten: openstaande rekeningen betalen en abonnementen, contributies en creditcards opzeggen.

Tekst: Frieda Zieleman

 

Deel op:

1 reactie

  1. Wat ik zo fijn vind is dat er veel uitvaartverzorgers zijn die veel werk je uit handen kunnen nemen. Een uitvaart blijft (soms jammerlijk) genoeg een hele regelgebeuren zoals hierboven beschreven waardoor je als nabestaande pas na de uitvaart echt tot rouwen toekomt.

Laat een reactie achter

dima