Iedereen heeft recht op een eerlijke kans. Daarom komt het Leger des Heils op voor mensen die geen helper hebben. Ieder jaar helpen we zo tienduizenden met professionele en praktische hulpverlening.

Daarbij kunnen we uw hulp goed gebruiken. Niet alleen hier en nu, maar wellicht ook als u er niet meer bent. Nadenken over uw nalatenschap vraagt moed. Het is best ingewikkeld om te bepalen wat u wilt met datgene wat u nalaat. Maar het is wel belangrijk. Uw zorg voor een ander hoeft namelijk niet te stoppen na uw overlijden. Laat daarom iets na om een ander te helpen!

Geertruide (Geertje) Haverkamp is 77 jaar en als het aan haar ligt kan ze nog jaren mee. Toch heeft ze onlangs laten vastleggen dat een legaat toekomt aan het Leger des Heils.

“Samen met mijn overleden man heb ik een aardig bezit opgebouwd. Een mooi huis, een flinke spaarrekening. Het heeft ons in het leven echt meegezeten. Veel mensen hebben minder geluk. Daarom ben ik al heel lang donateur van het Leger des Heils. Zij hebben niet alleen mooie idealen, maar ze dóen ook iets. Ze helpen mensen in het nauw, met praktische oplossingen. Dat spreekt me aan. Daarom heb ik de dichtstbijzijnde notaris opgezocht en een testament laten opmaken met het Leger des Heils als legataris. Wat de kinderen ervan vinden? Ik weet dat ze het er helemaal mee eens zijn. M’n zoon is tenslotte ook donateur.”

Opbrengsten uit nalatenschappen worden besteed aan het specifieke doel of project waarvoor deze bestemd zijn, mits aangegeven in het testament. Opbrengsten zonder specifiek doel worden breed ingezet voor alle werksoorten van het Leger des Heils. Hiervan wordt 45% besteed aan activiteiten op het terrein van welzijn en gezondheidszorg, 45% is bestemd voor activiteiten van het kerkgenootschap en 10% wordt ingezet voor internationale ontwikkelingsactiviteiten van het Leger des Heils.

Meer informatie over nalaten aan het Leger des Heils


Logo Leger des HeilsDoelstelling
Hulp verlenen en mensen vertellen van Gods liefde. Dat is het doel van het Leger des Heils. We laten ons inspireren door de Bijbel, in het bijzonder door de woorden en daden van Jezus Christus. Hij is ons voorbeeld. Iedereen heeft recht op een eerlijke kans. Het Leger des Heils wil mensen die kans geven. Daarom komen we op voor mensen die geen helper hebben. Als je onze hulp nodig hebt, zijn wij er voor je. Wie je ook bent.

Gegevens
Adres: Postbus 3006
Postcode: 1300 EH
Plaats: Almere
Telefoon: nalatenschappen 036 – 53 98 162
Website: www.legerdesheils.nl/nalaten
Opgericht: 1865 in Londen, Engeland en in 1887 in Amsterdam

Deel op:

Laat een reactie achter

dima