De Dierenbescherming is de grootste organisatie in Nederland die opkomt voor de belangen van dieren, nu en in de toekomst. En wist u dat de Dierenbescherming de zorg voor uw dieren bij overlijden op zich kan nemen? Wij vangen uw huisdier liefdevol op en gaan op zoek naar een nieuw thuis.

De Dierenbescherming is een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat u vrij van erfbelasting kunt nalaten. Daardoor komt uw bijdrage volledig ten goede aan de dieren. En dat is zeer welkom: ook in de toekomst zullen de dieren uw hulp hard nodig hebben! De Dierenbescherming is namelijk geen overheidsinstelling en is daarom volledig afhankelijk van giften.

Mevrouw Mulder-van der Meer heeft in haar leven heel veel plezier beleefd en liefde gekregen van haar dieren. Zij besloot daarom dat de Dierenbescherming haar erfgenaam werd. Zij wilde haar vermogen niet ‘zomaar’ aan de Dierenbescherming geven, maar koos ervoor een zichtbare bijdrage na te laten. Daarom besloot zij, in goed overleg met haar notaris, dat de gelden uit haar nalatenschap aan projecten moeten worden besteed waarbij op dat moment de behoefte of de nood het grootst is. Uit haar nalatenschap is onder meer een dierenambulance aangeschaft, die ook kan worden gebruikt voor educatieve doeleinden. Het is een mooi en dankbaar project: enerzijds kunnen dieren in nood worden geholpen en anderzijds kunnen kinderen kennis nemen van de noodzaak en de professionele wijze waarop de zorg wordt verleend aan dieren die in acute nood verkeren. Deze ambulance draagt haar naam, als een blijvende herinnering.

Meer informatie over het nalaten aan de Dierenbescherming?

LogoDoelstelling
De Dierenbescherming is de grootste organisatie in Nederland die al ruim 150 jaar opkomt voor de belangen van alle dieren. De Dierenbescherming zet zich 24 uur per dag in voor de zorg en bescherming van dieren in nood.
Met onze inspecteurs zien we toe op de naleving van de wet op het gebied van dierenwelzijn en zetten we ons in om dierenmishandeling te bestrijden. We werken aan het dierenwelzijn middels jeugdeducatie, publieksvoorlichting en we lobbyen voor een diervriendelijke wetgeving.

Gegevens
Adres: Scheveningseweg 58
Postcode: 2517 KW
Plaats: Den Haag
Telefoon: 088 – 81 13 066
Website: www.dierenbescherming.nl
Opgericht: 25 augustus 1864

Deel op:

Laat een reactie achter

dima