Notaris

Het is iets wat helaas regelmatig gebeurt: broers en zussen die elkaar in de haren vliegen om de verdeling van de erfenis van hun ouders. Onenigheid over één simpel theelepeltje kan uitlopen op een machtsstrijd waarbij allerlei onderliggende emoties en ergernissen uit het verleden aan de oppervlakte komen. Een testament voorkomt veel ellende, maar hoe kom je er samen goed uit wanneer er niets op papier staat? ‘Het liep zo hoog op dat ze weigerden nog een woord met elkaar te wisselen’De meeste mensen laten na hun overlijden bezittingen na. In de wet is bepaald wie recht heeft op deze…

Miljoenen Nederlanders zijn actief op sociale netwerken als Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn en Twitter. Maar wat gebeurt er met het profiel als je overlijdt? Als er niets wordt gedaan, kun je na je overlijden nog heel lang doorleven op internet. Als iemand overlijdt, blijven digitale profielen op talloze internetsites nog heel lang voortleven. Veel mensen hebben een uitgebreid digitaal vriendennetwerk op sociale netwerken, zoals Facebook en Instagram. Als er niets gebeurt met zo’n profiel, zullen deze digitale vrienden nooit weten dat iemand er niet meer is. Beleid Het zou mooi zijn als er een standaard policy is waarmee alle social…

dima