toBe deelt informatie die mensen helpt in de levensfase waarin zij zich bevinden. Een platform waar informatie en emotie elkaar omarmen en waar mensen centraal staan.

 

Leven

De Dierenbescherming is de grootste organisatie in Nederland die opkomt voor de belangen van dieren, nu en in de toekomst. En wist u dat de Dierenbescherming de zorg voor uw dieren bij overlijden op zich kan nemen? Wij vangen uw huisdier liefdevol op en gaan op zoek naar een nieuw thuis. De Dierenbescherming is een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat u vrij van erfbelasting kunt nalaten. Daardoor komt uw bijdrage volledig ten goede aan de dieren. En dat is zeer welkom: ook in de toekomst zullen de dieren uw hulp hard nodig hebben! De Dierenbescherming is…

dima