toBe deelt informatie die mensen helpt in de levensfase waarin zij zich bevinden. Een platform waar informatie en emotie elkaar omarmen en waar mensen centraal staan.

 

Leven

Tom en Marit wonen al enige tijd bij een pleeggezin. Hun moeder overleed twee jaar geleden en helaas konden ze niet bij hun vader terecht. Hoewel hij graag voor ze wilde zorgen, was dit door zijn grote financiële problemen niet mogelijk. Inmiddels zit hij al enige tijd in een schuldsaneringstraject en woont daarnaast begeleid. Dat wil niet zeggen dat de band tussen vader en kinderen slecht is, het is juist het tegenovergestelde. Ze zijn ontzettend op elkaar gesteld en vader probeert zijn kinderen dan ook zo vaak mogelijk te zien. Meestal vindt dit bij het pleeggezin thuis plaats. Wat Tom…

dima