toBe deelt informatie die mensen helpt in de levensfase waarin zij zich bevinden. Een platform waar informatie en emotie elkaar omarmen en waar mensen centraal staan.

 

Leven

“Wij hebben als doel om onszelf te kunnen opheffen als over pakweg twintig of vijfentwintig jaar de puzzel van MS daadwerkelijk is opgelost”, zegt de woordvoerder van Stichting MS Research. “Om dit te kunnen bereiken is er geld nodig, veel geld. Het kost zo’n 50.000 euro om een wetenschapper een jaar lang onderzoek te laten doen naar MS. In de ruim 35 jaar dat we bestaan, hebben we in totaal meer dan 50 miljoen euro toegekend aan bijna 300 onderzoeksprojecten. Dankzij deze steun is het aantal onderzoekers dat zich met MS bezighoudt in de afgelopen jaren flink gegroeid. Daarnaast biedt…

dima