toBe deelt informatie die mensen helpt in de levensfase waarin zij zich bevinden. Een platform waar informatie en emotie elkaar omarmen en waar mensen centraal staan.

 

Leven

Voelt u zich betrokken bij onze samenleving en wilt u donateur worden? Met een bijdrage aan het Oranje Fonds steunt u sociale initiatieven in heel Nederland. “Het Oranje Fonds zet zich in voor een betrokken samenleving,” zegt  Ronald van der Giessen van het Oranje Fonds. “We willen voorkomen dat kwetsbare groepen in een isolement raken. Daarom investeren we flink in ‘maatjeswerk’ en ondersteunen we honderden maatjesprojecten in het hele land. Maatjes zijn vrijwilligers die iemand gedurende langere tijd een steuntje in de rug bieden. Dat kan zijn door diegene te helpen bij het leren van nieuwe vaardigheden, het opdoen van nieuwe kennis…

dima